Ταχ.Δ/νση : 28ης Οκτωβρίου 5-7                                                                         

Τηλ: 2621023888                                                                                                    

FAX: 2621023888                                                                                                            

Ε- mail : iliadentist@gmail.com                                                                        

ΤΗΛ ΠΡΟΕΔΡΟΥ: 2621030946

ΤΗΛ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 2621020500