42014Ιούλ

Δικαιολογητικά για συνταξιοδότηση

1. Βεβαίωση μέλους 2. Βεβαίωση για συνταξιοδότηση * προηγείται αίτηση του ενδιαφερόμενου μέλους προς τον Ο.Σ.ΗΛΕΙΑΣ με την οποία θα ζητά τα σχετικά δικαιολογητικά για τη σύνταξη και υπεύθυνη δήλωση με την ακριβή ημερομηνία που διέκοψε οριστικά να εργάζεται.

Read More
42014Ιούλ

Αδειοδότηση Οδοντιατρικών Ακτινολογικών Μηχανημάτων

Τα οδοντιατρικά ακτινολογικά εργαστήρια (Χ-Οδ) αποτελούν ξεχωριστή κατηγορία ακτινολογικών εργαστηρίων. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ακτινοπροστασίας του 2001 (§ 3.4.1.2), ο υπεύθυνος του εργαστηρίου μπορεί να είναι οδοντίατρος. Για τα εργαστήρια Χ-Οδ στα οποία είναι εγκατεστημένο πανοραμικό κεφαλομετρικό μηχάνημα, οδοντίατρος με μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην Οδοντιατρική ακτινολογία. Η εκπαίδευση αυτή εγκρίνεται από την Πενταμελή Επιτροπή του Υπουργείου…

Read More
42014Ιούλ

Εγγραφή Οδοντιάτρου στο Ε.Τ.Α.Α. τομείς Υγειονομικών

Κλάδος Σύνταξης και Πρόνοιας, Κλάδος Ασθενείας, Ασφαλιστικό βιβλιάριο Μετά τη λήψη της άδειας άσκησης οδοντιατρικού επαγγέλματος, ο οδοντίατρος προεγγράφεται στο ΕΤΑΑ τομείς Υγειονομικών, καθόσον η προεγγραφή αποτελεί προϋπόθεση για την εγγραφή τους στον Οδοντιατρικό Σύλλογο. Η ασφάλιση αρχίζει με την έναρξη άσκησης του επαγγέλματος, είτε σαν έμμισθοι είτε σαν ελεύθεροι επαγγελματίες. Πληροφορίες: Γραφείο ΕΤΑΑ τ.Υγειονομικών…

Read More
42014Ιούλ

Έκδοση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος

Σύμφωνα με το Π.Δ. 129/2011(άρθρα 25 & 26) από 1ης Ιανουαρίου 2011, η αρμοδιότητα έκδοσης της άδειας άσκησης επαγγέλματος υπάγεται πλέον στο Τμήμα Υπηρεσιών και Επαγγελμάτων Υγείας, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Οδοντιάτρου Για πτυχιούχους ελληνικών Πανεπιστημίων – Αντίγραφο πτυχίου Για πτυχιούχους από κράτη της Ε.Ε….

Read More
42014Ιούλ

Έκδοση Άδειας Λειτουργίας Οδοντιατρείου

Εκδόθηκε η αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.24948 (ΦΕΚ ΤΒ 713, 13.03.2012) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την οποία καθορίζονται τα δικαιολογητικά, οι διαδικασίες, οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας των οδοντιατρείων και πολυοδοντιατρείων. Η αρμοδιότητα δίνεται στους κατά τόπους Οδοντιατρικούς Συλλόγους.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ ή…

Read More
42014Ιούλ

Εγγραφή στον Οδοντιατρικό Σύλλογο Ηλείας

Η εγγραφή προαπαιτεί: Α. Έκδοση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Β. Προεγγραφή στο ΕΤΑΑ τομείς Υγειονομικών (πρώην ΤΣΑΥ) Πληροφορίες: Γραφείο ΕΤΑΑ τ. Υγειονομικών Τηλ.: 2130094776 Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής υποβάλλονται: Αίτηση εγγραφής στον Οδοντιατρικό Σύλλογο Ηλείας Αντίγραφο του πτυχίου Προκειμένου περί πτυχιούχων εξωτερικού προερχομένων από κράτη μέλη της Ε.Ε., επίσημη μετάφραση του επαγγελματικού τίτλου. Προκειμένου…

Διαβάστε περισσότερα