112014Αυγ

Ευρωπαική Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας

Για όσους ταξιδεύουν σε χώρες της Ευρωπαικής Ένωσης είναι χρήσιμο να έχουν μαζί τους την Ευρωπαική Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας σε περίπτωση που χρειαστούν μη προγραμματισμένη υγειονομική περίθαλψη.Εκδίδεται από το ΤΣΑΥ. Πληροφορίες για τα δικαιολογητικά που χρειάζονται…http://www.tsay.gr/Default.aspx?id=1263&nt=18&lang=1
Για τους όρους (και τους περιορισμούς) στη χρήση της ενημερωθείτε από την Ευρωπαική Επιτροπή…http://europa.eu/youreurope/citizens/health/unplanned-healthcare/temporary-stays/index_el.htm