28ης Οκτωβρίου 16, Πύργος 271 31, Ελλάδα
26210314742621031474